Niksis, meritve in avtomatizacija logo
Model: Elektromagnetičen merilnik pretoka FXP4000

Tekočine z električno prevodnostjo najmanj 50 µS/cm do 10 mS/cm so merljive z elektromagnetičnem merilnikom pretoka FXP4000 (PARTI-MAG II) tudi, ko je cevovod delno napolnjen.
FXP4000 sestavlja senzor pretoka in daljinsko voden transmitor.

Specifikacije pdf >>